آهسته ,آهسته آهسته ,آهسته آهسته آهسته

رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته // مراد تو شود حاصل ولی آهسته آهسته..

سخن دارم ز استادم نخواهد رفت از یادم // که گفتا حل شود مشکل ولی آهسته آهسته..

تحمل کن که سنگ بی بهایی در دل کوهی // شود لعل بسی قابل ولی آهسته آهسته.. 

 مزن از ناامیدی دم که آنطفل دبستانی // شود دانشور کامل ولی آهسته آهسته
منبع اصلی مطلب : وبلاگ اختصاصی جواد نوری
برچسب ها : آهسته ,آهسته آهسته ,آهسته آهسته آهسته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : آهسته آهسته